117,3087

Kurs - Osnove blockchain tehnologije i rudaranje kriptovaluta - praktičan vodič

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

BlochchainCilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa osnovama blockchain tehnologije i procesom implementacije hardversko-softverskih komponenti neophodnih za proces rudarenja kritpvaluta. Kurs je orijentisan više ka praktičnim implementacijama, nego ka teorijskim okvirima. Kroz praktičan vodič polaznici će biti osposobljeni da sami započnu proces rudarenja i steći će osnovna znanja kako samostalno da odaberu kriptovalutu, ili portfolio kriptovaluta koje će rudariti, kako da izaberu optimalnu hardversku konfiguraciju za rudarenje, kako da konfigurišu platformu za rudarenje, od hardvera, do softvera i konačno, biće upoznati sa procesom trgovine kriptovalutama na berzi.

 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Kroz praktičan vodič polaznici će biti osposobljeni da sami započnu proces rudarenja i znaće kako samostalno da odaberu kriptovalutu, ili portfolio kriptovaluta koje će rudariti, znaće kako da izaberu optimalnu hardversku konfiguraciju za rudarenje, znaće kako da konfigurišu platformu za rudarenje, od hardvera, do softvera i konačno, biće upoznati sa procesom trgovine kriptovalutama na berzi.
Kurs je organizovan u 16 časova koji su raspoređeni u 4 dana, po 4 časa. Rad se odvija u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum. Svi materijali za kurs su obezbeđeni polaznicima.

Ciljevi kursa

 • Upoznavanje sa principima blockchain tehnologije
 • Uvid u prednosti i nedostatke blockchain tehnologije
 • Razumevanje ekonomije blockchain tehnologije
 • Razumevanje pojma i prednosti kriptovaluta
 • Upoznavanje sa vrstama i osnovnim principima kriptovaluta
 • Upoznavanje sa procesom rudarenja kriptovaluta
 • Praktičan vodič za izbor i implementaciju hardvera za rudarenje
 • Praktičan vodič za izbor i konfigurisanje softvera za rudarenje
 • Praktičan vodič – od ideje do rudarenja i zarade

Predmeti predavanja

 • Osnovni principi blockchain tehnologije. Definisanje blockchain tehnologije. Definicija bloka. Registri transakcija. Osobine blockchain tehnologije
 • Tehnologije blockchain-a. Poreklo bitcoin-a (BTC) i blockchain-a. Ethereum (ETH) mreža. Tehnološka blockchain revolucija.
 • Ekonomija blockchain tehnologije.Kraća istorija. Blockchain i trgovina. Buduće perspektive blockchain tehnologije.
 • Pojam i prednosti kriptovaluta.Pojam i definisanje kriptovaluta. Operativni principi kriptovaluta. Prednosti kriptovaluta u odnosu na tradicionalni novac
 • Vrste kriptovaluta.Kratko upoznavanje sa najpoznatijim kriptovalutama i njihovim principima i karakteristikama – BitCoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), ZCache (ZEC) i ostalim.
 • Uvod u proces rudarenja. Definisanje rudarenja. Izbor najprofitabilnije valute ili portfolija valuta za rudarenje. CPU, GPU, ASIC rudarenje. Otvaranje elektronskih novčanika. Otvaranje naloga na berzi.
 • Praktičan vodič za izbor i konfigurisanje riga za rudarenje. Potrebne hardverske komponente. Poređenje karakteristika različitih hardverskih komponenata. Poređenje rudarenja pomoću GPU – AMD vs. NVIDIA. Modovanje, overclocking i undervolting grafičkih kartica.
 • Praktičan vodič za izbor i konfigurisanje softvera za rudarenje. Vrste i tipovi softvera za rudarenje. Izbor optimalnog softvera u skladu sa izbranom kriptovalutom. Optimalno konfigurisanje softvera za rudarenje u skladu sa raspoloživim hardverom.
 • Od ideje do zarade. Praktičan vodič – sklapanje riga za rudarenje, konfigurisanje i podešavanje hardvera, operativnog sistema, modovanje, overclocking i undervolting grafičkih kartica, implementacija i konfigurisanje softvera za rudarenje, pokretanje procesa rudarenja, zarada i trgovina kriptovalutama na berzi. 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023