117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ivana Višković - 2020270178

Dana 18.07.2024. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ivana Višković, broj indeksa 2020270178, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Influenser marketing".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Andrejić - 2018203826

Dana 26.07.2024. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Andrejić, broj indeksa 2018203826, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "DoS i DDoS napadi i odbrana".

Odbrana diplomskog rada - Miladinka Kitić - 2020204116

Dana 11.07.2024. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Miladinka Kitić, broj indeksa 2020204116, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prednosti i karakteristike elektronske trgovine".

Odbrana diplomskog rada - Pavle Matijašević - 2022205054

Dana 11.07.2024. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Pavle Matijašević, broj indeksa 2022205054, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prepoznavanje ručno pisanih cifara uz pomoć neuronskih mreža".

Odbrana diplomskog rada - Matija Milojković - 2019203502

Dana 23.07.2024. u 10:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Matija Milojković, broj indeksa 2019203502, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza CMS sistema i implementacija WooCommerce platforme u izradi elektronske prodavnice".

Odbrana diplomskog rada - Jefimija-Jana Pavićević - 2020201653

Dana 09.07.2024. u 11:40, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jefimija-Jana Pavićević, broj indeksa 2020201653, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sigurnost upravljanja rizikom u elektronskom poslovanju".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Jeličić - 2020270892

Dana 09.07.2024. u 11:20, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Jeličić, broj indeksa 2020270892, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "EDGE COMPUTING".

Odbrana diplomskog rada - Marko Bogdanović - 2018201669

Dana 09.07.2024. u 10:40, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Bogdanović, broj indeksa 2018201669, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing na društvenim mrežama".

Odbrana diplomskog rada - Sreten Petrović - 2020203130

Dana 03.07.2024. u 10:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Sreten Petrović, broj indeksa 2020203130, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing na društvenim mrežama na primeru kompanije Coca Cola i Air BnB".

Odbrana diplomskog rada - Violeta Jošić - 2020200325

Dana 03.07.2024. u 10:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Violeta Jošić, broj indeksa 2020200325, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zdrave šape - veterinarski katalog za ljubimce".

Odbrana diplomskog rada - Veljko Pančić - 2020200523

Dana 03.07.2024. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Veljko Pančić, broj indeksa 2020200523, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Boje i tiplografija u WEB dizajnu".

Odbrana diplomskog rada - Đorđe Jurišić - 2019201473

Dana 02.07.2024. u 12:40, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Đorđe Jurišić, broj indeksa 2019201473, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računarski virusi, špijunski softver i antivirusni programi".

Univerzitet Singidunum © 2024