117,3224

Raspored kolokvijuma

Rasporede kolokvijuma u zimskom semestru 2020/2021. godine objavljuju profesori i asistenti u okviru Microsoft Teams platforme zakazivanjem termina kolokvijuma.

Univerzitet Singidunum © 2023