117,3087

Odbrana diplomskog rada - Emilija Ivković - 2017/201202

Dana 25.01.2023. u 10:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Emilija Ivković, broj indeksa 2017/201202, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društveni mediji kao instrument E-marketinga - Primer restorana "Azbuka"".


Članovi komisije:

  • prof. dr Slavko Alčaković, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023