117,3087

Odbrana diplomskog rada - Marija Potkonjak - 201340/2018

Dana 19.01.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Potkonjak, broj indeksa 201340/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "DOS i DDOS napadi na računarske mreže i tehnike odbrane".


Članovi komisije:

  • doc.dr Mlađan Jovanović , predsednik komisije
  • prof. dr Mladen Veinović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023