117,3087

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Radović - 2016/202469

Dana 21.03.2023. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Radović, broj indeksa 2016/202469, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj onlajn prodavnice u Wordpressu veb sajt online prodaja građevinskog materijala".

Odbrana diplomskog rada - Milan Majkl Miličić - 2018/200791

Dana 21.03.2023. u 13:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Majkl Miličić, broj indeksa 2018/200791, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija za isplatu zarada zaposlenih".

Odbrana diplomskog rada - Trifun Minić - 2017/202910

Dana 07.03.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Trifun Minić, broj indeksa 2017/202910, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena računarskih tehnologija kroz filmove".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Pavlović - 2016/201486

Dana 07.03.2023. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Pavlović, broj indeksa 2016/201486, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web muzički plejer u JavaScript tehnologiji".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Trajkovski - 2019/271604

Dana 02.03.2023. u 15:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksandar Trajkovski, broj indeksa 2019/271604, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednosni problem i zaštita u sajber prostoru".

Univerzitet Singidunum © 2023