117,3087

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Miloš Gajić - 2018201215

Dana 21.02.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Gajić, broj indeksa 2018201215, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj i uticaj grafičkih kartica".

Odbrana diplomskog rada - Teodora Jeremić - 2013200985

Dana 13.02.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Teodora Jeremić, broj indeksa 2013200985, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija za prodaju cveća ".

Univerzitet Singidunum © 2023