117,3087

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Emilija Ivković - 2017/201202

Dana 25.01.2023. u 10:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Emilija Ivković, broj indeksa 2017/201202, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društveni mediji kao instrument E-marketinga - Primer restorana "Azbuka"".

Odbrana diplomskog rada - Marija Potkonjak - 201340/2018

Dana 19.01.2023. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Potkonjak, broj indeksa 201340/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "DOS i DDOS napadi na računarske mreže i tehnike odbrane".

Univerzitet Singidunum © 2023