117,3087

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Martin Nikolov - 200610/2017

Dana 17.01.2022. u 10:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Martin Nikolov, broj indeksa 200610/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj industrije video igara sa osvrtom na stanje u Srbiji".

Univerzitet Singidunum © 2023