117,3087

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Stevan Gavrilović - 201407/2015

Dana 15.01.2021. u 10:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Stevan Gavrilović, broj indeksa 201407/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj informacionog sistema srednje škole u tehnologiji PHP".

Univerzitet Singidunum © 2023