117,3087

Veb dizajn za sve (HTML5 & Canvas)

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

HTML5 CanvasCilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa osnovama HTML i Canvas tehnologija. Ovaj kurs je namenjen osobama bez prethodnog znanja i iskustva u oblasti veb dizajna. Tokom kursa obrađivaće se teme poput osnovnih tagova HTML-a, listi, linkova, slika, tabela, itd. Kroz mnogobrojne praktične primere, nakon završenog kursa, početnici u ovoj oblasti biće osposobljeni za kreiranje i modifikovanje jednostavnijih veb stranica i izradu statičkih veb sajtova. Poseban akcenat biće stavljen na Canvas tehnologiju, koja omogućava kreiranje grafičkih objekata na Web strani “u letu” primeni JavaScript jezika. Tokom kursa, polaznici će takođe biti upoznati sa osnovnim principima rada HTTP-a (HyperText Transfer Protocol), kao osnovnim protokolom koji se koristi na Web-u, jednim od najšire korišćenih servisa Interneta.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023