117,3087

Kurs - Računarske mreže

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

Mreže

Cilj ovog kursa je da se polaznici obuče za rad u računarskim mrežama, da se upoznaju sa osnovnim tipovima računarskih mreža, kojim softverskim alatima mogu da održavaju i prate računarsku mrežu, zatim, upoznavanje sa antivirusnim sistemima, sistemima za detekciju upada, kao i preventivnu zaštitu od takvih upada u mrežu. Kurs iz računarskih mreža, pored teorijskih znanja, pruža mogućnost polaznicima da se kroz praktične vežbe sa predavačima i samostalni rad u CISCO softveru pripreme za rešavanje problema sa kojim se veliki broj administratora računarskih mreža susreće u svakodnevnom radu. Nakon uspešno savladanog kursa polaznici su u mogućnosti da reše osnovne probleme u računarskim mrežama, kao i da sami naprave potpuno novu i funkcionalnu računarsku mrežu.

Prijavite se za ovaj kurs

 

Cilj kursa iz računarskih mreža je da se polaznici obuče za rad u računarskim mrežama, da se upoznaju sa osnovnim tipovima računarskih mreža, kojim softverskim alatima mogu da održavaju i prate računarsku mrežu, zatim, upoznavanje sa antivirusnim sistemima, sistemima za detekciju upada, kao i preventivnu zaštitu od takvih upada u mrežu.

Uvod u računarske mreže

 • Prenos podataka u računarskim mrežama
 • Pregled OSI slojeva računarske mreže
 • Uvod u IP adrese, kao i proračun IP adresa (od dva računara u mreži do pet ili deset hiljada računara u mreži)
 • DNS serveri
 • Statičke i dinamičke IP adrese

Rad u CISCO Packet Tracer-u

 • Dodavanje računara u okruženje
 • Povezivanje različitim tipovima kablova
 • Podešavanje WiFi rutera i mrežnih uređaja
 • Postavljanje WEB servera i komunikacija sa ostalim članovima računarske mreže
 • EIGRP i OSPF protokoli u računarskim mrežama - osnove

Zaštita računarske mreže

 • Zloupotreba softvra
 • Mere zaštite i preventivna delovanja (IDS/IPS sistemi)
 • Firewall - kao softversko i hardversko rešenje
 • Antivirusi u računarskim mrežama
 • Različiti tipovi napada na računarsku mrežu (posredovanjem, presetanjem, DDoS napadi i slično)

Alati mrežnih administratora

 • Pregled i prikaz softvera koji se koriste u dijagnostici računarskih mreža
 • Praćenje rada računarskih mreža
 • Mrežni interfejs (ifconfig)

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023