117,3087

Osnovne tehnike etičkog hakovanja

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

HakovanjeCilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom, osnovnim principima i najčešće korišćenim alatima koji se koriste za potrebe etičkog hakovanja. Tokom kursa, korisnici će biti upoznati sa brojnim tehnologijama kao što su Tor Browser, ProxyChain, VPN i kroz praktične primere biće osposobljeni za korišćenje brojnih alata za izvođenje penetracionih testova i testiranje ranjivosti sistema, poput nmap, aircrack, hydra i ostalih. Posebna pažnja će biti posvećena upotrebi alata metaspoloit framework-a, kao jednim od osnovnih okvira koje svaki etički haker koristi. Navedeni alati i tehnologije biće korišćeni u Kali Linux okruženju koji će biti implementiran u okruženju Oracle VirtualBox hipervizora. Polaznici će tokom kursa dobiti “korak po korak” instrukcije kako da samostalno implementiraju i konfigurišu okruženje.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023