117,3087

Kurs - Osnove HTML5 i CSS3

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

HTML5Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa osnovama HTML i CSS tehnologija. Ovaj kurs je namenjen osobama bez prethodnog znanja i iskustva u oblasti veb dizajna. Tokom kursa obrađivaće se teme poput osnovnih tagova HTML-a, listi, linkova, slika, CSS selektora, tabela, divova, itd. Kroz mnogobrojne praktične primere, nakon završenog kursa, početnici u ovoj oblasti biće osposobljeni za kreiranje i modifikovanje jednostavnijih veb stranica i izradu statičkih veb sajtova. Polaznici će takođe biti upoznati sa osnovnim principima rada HTTP-a (HyperText Transfer Protocol), kao osnovnim protokolom koji se koristi na Web-u, jednim od najšire korišćenih servisa Interneta.

 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Ciljevi kursa

 • Da se polaznici upoznaju sa radnim okruženjem
 • Da se upoznaju sa osnovnim pojmovima HTML-a i CSS-a
 • Da kreiraju sopstvenu veb stranicu
 • Da vizuelno prilagode kreiranu stranicu po želji i potrebi

Predmeti predavanja

 • Uvod
  • Osnovni pojomovi o Internetu
  • Osnove WWW (URL, HTML, HTTP)
 • Osnovi tagovi jezika XHTML
  • HTML
  • XML
  • XHTML
 • HTML
  • Liste
  • Tabele
  • Linkovi
  • Slike
 • CSS Uvod
  • Vrednosti
  • Uobičajna svojstva
 • CSS
  • URL
  • CSS selektori
  • Raspored na veb stranici
  • Tabele i divovi

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023