117,3087

Napredni Veb dizajn (JavaScript)

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

JavaScriptCilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa moćnim skript jezikom za Web. Pretpostavka je da polaznici ovog kursa imaju solidnu osnovu iz oblasti klijentskih tehnologija HTML-a i CSS-a. Poznato je da se HTML koristi za definisanje sadržaja Veb strane, CSS za izgled, dok se JavaScript koristi za definisanje ponašanje objekata HTML strane. Polaznik koji je upoznat sa sve tri navedene tehnologije poseduje neophodne veštine za samostalni razvoj statičkih Web sajtova, ili za programiranje klijentske strane (prezentaciononog sloja) dinamičkih (dvoslojnih ili troslojnih veb sajtova). Tokom kursa, polaznici će detaljno biti upoznati sa osnovnom sintaksom i elementima skript jezika JavaScript.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023