117,3087

Klaud računarstvo

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

CloudCilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim principima i konceptima ovog starog-novog načina upotrebe računarskih resursa. Tokom kursa, polaznici će biti upoznati sa osnovnom terminologijom klaud računarstva, kao što su principi i tehnike virtualizacije, softver kao usluga (Software as a Service - SaaS), platforma kao usluga (Platform as a Service - PaaS), infrastruktura kao usluga (eng. Infrastructure as a Service - IaaS), modelom plaćanja na osnovu nivoa upotrebe resursa (pay as you go) itd. U okviru praktičnog dela kursa, polaznici će implementirati i konfigurisati virtuelnu instancu sa GNU/Linux operativnih sistemom na Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2) platformi.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023