117,3087

Računarske nauke

Fakultet za Informatiku i računarstvo već više od jedne decenije školuje programere i informatičare specijalizovane za razvoj softvera i informacionu bezbednost. Studenti na ovom studijskom programu, kroz izborne predmete na 3. i 4. godini, mogu izabrati jedno od dva usmerenja: razvoj veb i mobilnih aplikacija ili bezbednost u sajber prostoru.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani informatičar.

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

Studijski program Računarske nauke je rezultat iskustva i tradicije duže od jedne decenije, ali i pažljivog osavremenjivanja kao odgovor na aktuelne zahteve u praksi. Diplomci ovog programa se tradicionalno zapošljavaju u vodećim domaćim i stranim kompanijama (Amazon, OmnitechIT, Endava, CA Technologies...), državnim ustanovama i kao profesori u školama. Možda smo i najponosniji na to što je veliki broj naših diplomaca razvio uspešne sopstvene IT firme, u kojima su zaposlili svoje kolege sa studija!

Pored priznate i cenjene diplome, studenti imaju mogućnost da steknu i dodatne sertifikate i licence.

Na sajtu UPIS-a možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima.

Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

  • Knjigu predmeta studijskog programa Računarske nauke preuzmite ovde.
  • Knjigu nastavnika studijskog programa Računarske nauke preuzmite ovde.
Univerzitet Singidunum © 2023