117,3087

Doktorske studije

Svrha doktorskih studijskih programa jeste da se student osposobi za:

  • kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u datoj oblasti,
  • praćenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća,
  • realizaciju naučnih projekata,
  • objavljivanje naučno-istraživačkih rezultata u naučnim časopisima i na naučnim skupovima,
  • naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i drugim istraživačko-razvojnim centrima,
  • doprinos razvoju naučnih disciplina.

Nakon odbranjene doktorske disertacije, student stiče zvanje Doktor nauka.

Saznajte više o programu Napredni sistemi zaštite ovde.

  • Knjigu predmeta studijskog programa preuzmite ovde.
  • Knjigu nastavnika studijskog programa preuzmite ovde.
Univerzitet Singidunum © 2023