117,3087

Školarine i tekući računi

Školarina

Nadoknada za troškove školovanja na trogodišnjim doktorskim studijama je 2400 evra (dvehiljadečetiristotine) evra godišnje, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM, uz mogućnost plaćanja na rate (prva rata u iznosu od 400 evra, plaća se prilikom realizacije upisa, a preostali deo iznosa, u 10 rata, po 200 evra).

Za izradu i odbranu doktorske disertacije i diplomu, prilikom prijave teze, student plaća dodatnih 1000 (jednuhiljadu) evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM.

Za upis na doktorske studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 10 evra.

 

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

Univerzitet Singidunum © 2023