117,0490

Početak prijave na Red Hat kurseve!

Univerzitet Singidunum, kao dugogodišnji član Red Hat Akademije, svojim studentima omogućava besplatne Red Hat kurseve. Od 2020. godine, sertifikovano je više od 150 studenata, od kojih su neki svoj prvi posao započeli na poziciji junior DevOps inženjera. Pored onlajn obuke, Red Hat omogućava sertifikovanim studentima, pridruživanje na Talent Network platformu preko koje Red Hat poslovni partneri pretražuju potencijalne zaposlene.

Način prijave na kurseve:

  1. Prateći korake na ovom linku, student kreira svoj RH ID (Red Hat korisničko ime).
  2. RHA instruktoru student prosleđuje na email: RHID, email sa kojim se registrovao na RHA platformu i naziv željenog kursa. Lista kurseva je dostupna na ovom linku. Ukoliko se student prvi put prijavljuje na kurseve, nephodno je da prvo završi kurs “Red Hat System Administration 1”, a zatim “RH System Administration 2”, nakon čega može da bira naredni kurs sa liste, po želij. Red Hat Academy instruktor na Univerzitetu Singidunum je prof. dr Angelina Njeguš, a e-mail je anjegus|mmnkk|singidunum.ac.rs.
  3. RHA instruktor registruje studenta na kurs, nakon čega od Red Hat Akademije student dobija email sa linkom za pristup kursu.

Red Hat kursevi su otvoreni do kraja letnjeg semestra.

Više informacija o sertifikaciji možete pročitati na ovom linku.

Univerzitet Singidunum © 2024