117,0490

Oracle Sertifikati Dodeljeni Studentima Univerziteta Singidunum

Oracle kurs „Database Design and Programming with SQL“, se organizuje u saradnji sa Oracle kompanijom svakog letnjeg semestra. Ove školske godine, uspešno je završilo 28. studenata, koji studiraju bilo na engleskom ili srpkom jeziku na Tehničkom fakultetu i Fakultetu za informatiku i računarstvo.

Studenti su tokom deset nedelja pohađali onlajn deo kursa putem Oracle Academy platforme, gde su polagali ukupno četiri ispita. Finalni deo kursa je podrazumevao primenu stečenog teorijskog znanja na izradu projekta, koji su studenti uspešno odbranili dana 5.06.2024. godine. Oracle instruktor na kursu je bila prof. dr Angelina Njeguš.

Read this post in English

Oracle sertifikati 2024

Univerzitet Singidunum © 2024