117,3087

Martovski ispitni rok

Маrtovski ispitni rok biće održan od 18. marta do 25. marta 2023. godine. Prijava ispita počinje 8. marta 2023. godine.

U martovskom ispitnom roku, ispite mogu prijavljivati studenti koji su definisali svoj status studiranja, odnosno upisali akademsku 2022/2023 godinu.

Studenti u martovskom ispitnom roku mogu prijaviti sve predmete koji pripadaju zimskom semestru školske 2022/23 godine, odslušane predmete iz prethodne školske godine, kao I predmete koji se prate u martovskom bloku.

Rasporedi ispita će biti objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita). Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs.

Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni naknadne prijave od 3.000 dinara za 1 ispit, najkasnije 1 dan pre održavanja ispita do 14.00. Naknadna prijava se realizuje isključivo slanjem mejla sa tudentske singimejl adrese na estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2022/23. godinu prema Ugovoru o studiranju tj. definisanoj dinamici otplate.

VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš broj indeksa u formi godina upisa zatim broj indeksa, bez razmaka i znakova interpunkcije, (PRIMER 2020123456)

Brojevi tekućih računa za prijavu ispita:

325-9500700190321-77

Univerzitet Singidunum © 2023