117,0490

Junsko-julski upisni rok na prvu godinu studija 2024/2025

Prijem dokumenata za upis studenata u JUNSKO-JULSKOM upisnom roku na sve fakultete integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u ponedeljak 3. juna 2024. godine i traje tokom leta.

Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon 011/3094-094 ili mejlom na studije|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Za on-lajn prijavu i više informacija posetite upis.singidunum.ac.rs.

Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na engleskom jeziku možete dobiti na 011/3094-041 ili na imejl study|mmnkk|singidunum.ac.rs.

1717482204-3-vest-04-06-2024-slika-1.jpg

U toku jula i avgusta andidati mogu izvršiti predaju dokumenata za upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum:

 • u Beogradu, Danijelova 32, radnim danima od 8-18 časova i subotom od 09-14 časova - šalteri na II spratu;
 • u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 8-16 časova u Studentskoj službi;
 • u Nišu, Nikole Pašića 28, radnim danima od 8-16 časova u Studentskoj službi.
1717482204-2-vest-04-06-2024-slika-2.jpg 1717482204-1-vest-04-06-2024-slika-3.jpg

 

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Original diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (na uvid) i fotokopiju navedenih dokumenata (ne mora biti overena kopija). Ukoliko dokumenta srednje škole nisu na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku potrebna je i kopija njihovih prevoda.
 • Kandidat koji je završio srednju školu van teritorije Republike Srbije (izuzetak Republika Srpska) ili je završio stranu školu/program u Republici Srbiji u obavezi je da nostrifikuje diplomu srednje škole u Agenciji za kvalifikacije. Prilikom upisa potrebno je dostaviti Odluku o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave iz Agencije za kvalifikacije, kao i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Ukoliko Odluka o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave još uvek nije urađena potrebno je dostaviti potvrdu Agencije za kvalifikacije o započetom postupku i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Dve fotografije za indeks dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
 • Ličnu kartu ili fotokopiju lične karte bez čipa. Strani državljani dostavljaju kopiju pasoša (strana sa fotografijom i ličnim podacima).
 • Kandidati kojima je potrebna viza prilažu i kopiju strane pasoša sa boravišnom dozvolom (vizom), kao i kopiju prijave boravka koja se dobija u policiji. Za kandidate iz zemalja kojima nije potrebna viza kopira se strana pasoša gde se vidi datum ulaska u Srbiju, a ukoliko se iz Crne Gore / BIH u Srbiju ušlo sa ličnom kartom može se naknadno dostaviti kopija prijave boravka koja se dobija u policiji;
 • Kandidati koji upisuju studije na engleskom jeziku - potvrda da vladaju engleskim jezikom - nivo C1 – ukoliko srednja škola nije završena na engleskom jeziku – može se doneti naknadno, najkasnije do upisa naredne školske godine;
 • Kandidati koji upisuju studije na srpskom jeziku - potvrda da vladaju srpskim jezikom - nivo C1 – ukoliko srednja škola nije završena na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku – može se doneti naknadno, najkasnije do upisa naredne školske godine;
 • Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) ili potpisani predugovor o studiranju;
 • Dokaz o uplati upisnog materijala i osiguranja (3500 din);
 • Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji;
 • Za vukovce - kopija Vukove diplome uz obavezan originalan primerak na uvid;
 • Lekarsko uverenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za upis na fakultet i urađeni elektrokardiogram – EKG za kandidate koji upisuju studijski program Fizičko vaspitanje i sport ili Menadžment u sportu.

1717482203-0-vest-04-06-2024-slika-4.jpg

Školarina se uplaćuje na jedan od sledećih brojeva računa:

Studijski program Tekući račun
Poslovna ekonomija 160-360190-86
Anglistika 160-360180-19
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane 160-342460-23
Farmacija 160-360188-92
Računarske nauke; Informacione tehnologije 325-9500700190322-74
Softversko i informaciono inženjerstvo 325-9500700190326-62
Fizičko vaspitanje i sport; Menadžment u soprtu  325-9500700190324-68
Životna sredina i održivi razvoj 325-9500700190324-68
Studije na engleskom jeziku 325-9500700190325-65

 

Uplata osiguranja i upisnog materijala - na račun broj: 325-9500700190321-77

VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš matični broj tj. Vaš JMBG. Ukoliko ste strani državljanin i nemate JMBG potrebno je da unesete broj pasoša čiju fotokopiju prilažete.

Univerzitet Singidunum © 2024