117,3087

Besplatni online kurs - Low-code/no-code programiranje

Za sve vas, učenike i nastavnike srednjih stručnih škola i gimnazija zainteresovane da razvijate softver, 27. i 28. marta 2023. godine Univerzitet Singidunum održava besplatan online kurs iz jednog od najaktuelnijih trendova softverskog inženjerstva Low-code/no-code programiranje.

kurs-low-code-14-03-slika-1

Low-code/no-code programiranje je novi trend u softverskom inženjerstvu koji omogućuje i onima koji ne znaju programske jezike da razvijaju vrlo složene računarske programe.

Kurs će vam dati osnovna znanja o trendu Low-code/no-code programiranje, konceptu domenski specifični jezik (DSL), o automatskom generisanju tekstualnog koda iz vizuelne sintakse i NAUČIĆE VAS DA KORISTITE dva softvera za low-code/no-code programiranje: FLOWGORITHM i ASTAH PROFESSIONAL.

FLOWGORITHM je softver otvorenog koda, besplatan za upotrebu. Omogućuje predstavljanje algoritma pomoću flowchart-a i automatsko generisanje izvornog koda iz flowchart-a za 25 programskih jezika, među kojima su i Java, JavaScript, Python i C++.

ASTAH PROFESSIONAL je komercijalno okruženje (dostupno besplatno za učenike, studente i nastavnike) za objektno modelovanje softvera koje omogućuje i automatsko generisanje koda za jezike Java, C#, C++ i PHP.

Praćenje kursa ne zahteva nikakva predznanja.

Polaznici dobijaju zvanični sertifikat Univerziteta Singidunum o pohađanju kursa. Ovaj sertifikat priznaje se kao položen deo prijemnog ispita Stručni test – informatika pri upisu na Univerzitet Singidunum.

Kurs izvodi ass. Aleksandra Mitrović, diplomirani master informatike i računarstva korišćenjem Microsoft Teams platforme prema sledećem rasporedu:

Datum Vreme Sadržaj
27.03.2023. 17:00-20:00
 • Uvod u domenski specifične jezike: šta je domenski specifičan jezik, vrste, primeri upotrebe.
 • Softver Flowgorithm.
  • Mogućnosti
  • Prikaz jednostavnih algoritama u Flowgorithm-u.
  • Kreiranje vizuelnog koda algoritma iz tekstualnog zadatka.
  • Generisanje izvornog koda iza različite programske jezike iz vizuelnog koda.
28.03.2023. 17:00-20:00
 • Objektni razvoj softvera i UML jezik za modelovanje softvera.
 • Softver Astah Professional
  • Mogućnosti
  • Dijagram klasa i kreiranje dijagrama klasa korišćenjem softvera Astah Professional.
  • Generisanje Java koda napravljenog dijagrama klasa korišćenjem softvera Astah Professional.

Na kurs se možete prijaviti putem ove GOOGLE forme. Nakon prijave dobićete mail-om link na Teams sastanak na kome će se održavati kurs. Ukoliko imate pitanja ili želite da dobijete dodatne informacije u vezi sa kursom, pošaljite nam ih mail-om na adresu zkonjovic|mmnkk|singidunum.ac.rs i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Univerzitet Singidunum © 2023