117,3224

Besplatni kurs za srednjoškolce- Python I Jupyter platforma

Od 9. do 12. januara 2023. godine na Univerzitetu Singidunum će za učenike i nastavnike srednjih stručnih škola i gimnazija biti održan besplatan online kurs koji objedinjuje najatraktivnije oblasti savremenog softverskog inženjerstva: MAŠINSKO UČENJE, programski jezik PYTHON i platformu JUPYTER.

ONLINE-KURS---Programiranje-za-mašinsko-učenje

Kurs je namenjen onima koji su zainteresovani za korišćenje i razvoj softvera za mašinsko učenje. Pružiće Vam znanja o mašinskom učenju, odabranim naprednim bibliotekama programskog jezika PYTHON za mašinsko učenje, i naučiće Vas da koristite interaktivno razvojno okruženje JUPYTER za programiranje mašinskog učenja. Praćenje kursa ne zahteva posebna predznanja. Korisno je (ali nije neophodno) elementarno poznavanje programskog jezika Python.

Polaznici dobijaju zvanični sertifikat Univerziteta Singidunum kao potvrdu savladavanja sadržaja izloženih na kursu.

Kurs izvode prof. dr Đorđe Obradović ekspert u oblasti mašinskog učenja i softverskog inženjerstva i
saradnik u nastavi Matija Matović diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, softversko
inženjerstvo i informacione tehnologije.

Datum Vreme Sadržaj
9.1.2023. 18:00 – 20:00

-          Jupyter platforma; Jupyter Notebook: namena, instaliranje

-          Primeri korišćenja klasičnog  Jupyter Notebook-a

-          JupyterLab interfejs

10.1.2023

18:00 – 20:00

-          Uvod u mašinsko učenje: Šta je mašinsko učenje; tipovi (algoritama) učenja, modeli, i obučavanje

-          Mašinsko učenje: Zadatak klasifikacije

-          Mašinsko učenje: Stablo odlučivanja

-          IRIS skup podataka: šta je, primeri korišćenja

11.1.2023. 18:00 – 20:00

-          Python bibliotke za mašinsko učenje: NumPy; PyTorch - I deo

-          Programiranje stabla odlučivanja

-          Klasifikacija IRIS skupa podataka pomoću stabla odlučivanja: priprema obučavajućeg skupa, obučavanje, analiza rezultata.

12.1.2023. 18:00 – 20:00

-          Mašinsko učenje: Veštačke neuronske mreže – višeslojni perceptron

-          Python bibliotke za mašinsko učenje: NumPy; PyTorch – II deo

-          Programiranje višeslojnog perceptrona

-          Klasifikacija IRIS skupa podataka pomoću višeslojnog perceptrona: priprema obučavajućeg skupa, obučavanje, analiza rezultata.

Na kurs se možete prijaviti putem SLEDEĆE FORME ZA PRIJAVLJIVANJE. 

Nakon prijave dobićete mail-om link na Teams sastanak na kome će se održavati kurs.

 

Ukoliko imate pitanja ili želite da dobijete dodatne informacije u vezi sa kursom, pošaljite
nam ih mail-om na adresu zkonjovic@singidunum.ac.rs i mi ćemo Vam odgovoriti u
najkraćem roku.

Univerzitet Singidunum © 2023