117,3224

Besplatni kurs - Programiranje: JavaScript je „pravi“ programski jezik

Od 16. do 19. januara 2023. godine na Univerzitetu Singidunum će za učenike i nastavnike srednjih stručnih škola i gimnazija biti održan besplatan online kurs iz programskog jezika JavaScript, programskog jezika koji je trenutno rangiran kao prvi programski jezik po očekivanom korišćenju u 2023. godini sa udelom od gotovo 65% .

vest-fir-tf-ns-09-01-2023-slika-1

Kurs je namenjen onima koji su zainteresovani razvoj i klijentske i serverske strane veb aplikacija. Na kurs ćete naučiti osnove jezika JavaScript, mogućnosti za objektno i funkcionalno programiranje, i način na koji se integrišu JavaScript i HTML. Praćenje kursa ne zahteva nikakva predznanja iz programiranja.

Kurs izvodi ass. Ivan Radosavljević, diplomirani master softverskog inženjerstva korišćenjem Microsoft Teams platforme prema sledećem rasporedu:

Datum Vreme Sadržaj
16.01.2023 17:00 – 20:00

Osnove jezika JavaScript

Osnovni koncepti jezika: izraz, promenljiva, naredba, komentar, komanda. Tipovi podataka: primitivni tipovi, objekat, tip Array. Operatori: artimetički, logički, uslovni, dodele, poređenja. Regularni izrazi: kreiranje, zapisivanje obrasca, korišćenje. Naredbe: deklaracije, dodele, uslovi, naredbe za kontrolu toka programa.

Primeri jednostavnih JavaScript programa.

17.01.2023 17:00 – 20:00

JavaScript kao objektni jezik

Uvod: osnove objektnog programiranja. Sloj 1 - jednostavni objekti u jeziku JavaScript: šta je jednostavan objekat, operacije sa jednostavnim objektima, JSON format. Sloj 2 - veze među objektima: prototipski lanac, nasleđivanje, komponovanje objekata.

Primeri objektnih programa u JavaScript-u.

18.01.2023. 17:00 – 20:00

JavaScript kao funkcionalni jezik

Uvod: Funkcija, osnovni koncepti funkcionalnog programiranja. Funkcije u jeziku JavaScript: funkcija kao „građanin prvog reda“, vrste, definisanje, pozivanje, manipulisanje ulazima u funkciju, parcijalna aplikacija i kuriranje.

Funkcije višeg reda u jeziku JavaScript: šta je funkcija višeg reda, kompozicija funkcija.

Primeri funkcionalnih programa u JavaScript-u.

19.01.2023. 17:00 – 19:00

JavaScript kao jezik za brauzer

Klijentsko skriptovanje; Događaji; HTML dokument - DOM interfejs;

Primeri skriptovanih Web stranica

 

Polaznicima se izdaje zvanični sertifikat koji se priznaje kao položen deo prijemnog ispita Stručni test – informatika pri upisu na Univerzitet Singidunum.

Na kurs se možete prijaviti putem SLEDEĆE GOOGLE FORME . Nakon prijave dobićete mail-om link na Teams sastanak na kome će se održavati kurs.

Ukoliko imate pitanja ili želite da dobijete dodatne informacije u vezi sa kursom, pošaljite nam ih mail-om na adresu zkonjovic|mmnkk|singidunum.ac.rs i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Univerzitet Singidunum © 2023