117,3224

Besplatan kurs za srednjoškolce i nastavnike – Osnove Python programiranja

Od 26. do 30. decembra 2022. godine, u vremenu od 11 do 13 časova, u organizaciji Univerziteta Singidunum će za učenike i nastavnike srednjih stručnih škola i gimnazija biti održan besplatni Online kurs iz Osnova Python programiranja.

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovama i principima programiranja kroz Python programski jezik. Kurs je namenjen onima bez prethodnog znanja programiranja koji žele da nauče osnove programiranja na primeru Python programskog jezika. Polaznici kursa će biti upoznati sa osnovnim principima rada računara, pisanjem i izvršavanjem programskog koda, integrisanim razvojnim okruženjima (Integrated Development Environment - IDE) za Python programiranje, promenljivama i tipovima podataka, operatorima, ciklusima, petljama, funkcijama, kao i drugim osnovnim gradivnim blokovima programskog jezika Python. Kroz mnogobrojne praktične primere, polaznici će steći sposobnosti logičkog zaključivanja i rešavanja problema kroz programiranje.

Prijavite se za ovaj kurs

Polaznici dobijaju zvanični sertifikat Univerziteta Singidunum kao potvrdu savladavanja sadržaja izloženih na kursu.

Kurs izvode prof. dr Marina Marjanović, asistent Aleksa Ćuk i saradnik u nastavi Teodor Petrović korišćenjem Microsoft Teams platforme.

Kurs traje ukupno 10 časova i sprovodi se tokom pet dana dinamikom od po dva časa dnevno, svakog dana od 11 do 13 časova.

Predmeti predavanja

 • Upoznavanje sa osnovnim principima rada računara, izvršavanjem programa i pisanja programskog koda;
 • Upoznavanje sa osnovnim osobinama programskih jezika (prevođenih i interpretiranih);
 • Pregled postupka instalacije razvojnog okruženja za programiranje na Python jeziku;
 • Upoznavanje za korisničkim interfejsom IDLE razvojnog okruženja za pisanje koda Python programa;
 • Osnovni mehanizmi komunikacije sa korisnikom i primeri upotrebe ulazno izlaznih naredbi input i print;
 • Upoznavanje sa sintaksom jezika Python.
 • Rad sa promenljivama i mehanizmi dodele vrednosti;
 • Rad sa celim i realnim brojevima i osnovne aritmetičke operacije;
 • Rad sa tekstualnim podacima;
 • Složene aritmetičke operacije;
 • Primeri programâ za rad sa promenljivama, brojevima i tekstualnim podacima.
 • Proširen skup matematičkih funkcija za obradu brojevnih podataka;
 • Primeri programâ za rad sa aritmetičkim operacijama i matematičkim funkcijama;
 • Osnovni principi mehanizama ponavljanja na primerima for i while ciklusa;
 • Primeri programâ za rad sa ciklusima.
 • Osnovni principi upotrebe funkcija;
 • Određivanje potpisa funkcije, određivanje ulaznih podataka, postupka njihove obrade i prihvat rezultata;
 • Sintaksa Python jezika za definisanje funkcija u glavnom programu;
 • Primeri programâ sa upotrebom funkcija.
 • Osnovni principi rada sa listama za pravljenje kolekcija podataka istog ili različitog tipa;
 • Osnovni principi rada sa rečnicima za pravljenje organizovane strukture različitih tipova podataka;
 • Primeri programâ za rad sa listama.

Na kurs se možete prijaviti putem ove GOOGLE forme. Nakon prijave dobićete mail-om link na Teams sastanak na kome će se održavati kurs.

Ukoliko imate pitanja ili želite da dobijete dodatne informacije u vezi sa kursom, pošaljite nam ih mail-om na adresu mmarjanovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

vest-fir-python-20-12-2022

Univerzitet Singidunum © 2023