117,3087

Ispitni rokovi za 2023. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Martovski ispitni rok - IT
06.03.2023. / 16.23 Martovski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2023. do 23.03.2023. godine.
Martovski ispitni rok - RN
06.03.2023. / 16.23 Martovski ispitni rok - RN Redovan ispitni rok, traje od 18.03.2023. do 23.03.2023. godine.
Februarski ispitni rok - IT
12.01.2023. / 17.00 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - RN
12.01.2023. / 17.01 Februarski ispitni rok - RN Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Januarski ispitni rok - RN
05.01.2023. / 15.57 Januarski ispitni rok - RN Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - IT
05.01.2023. / 15.58 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Decembarski ispitni rok - objedinjen
09.12.2022. / 11.04 Decembarski ispitni rok - objedinjen Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2022. do 30.12.2022. godine.
Univerzitet Singidunum © 2023