117,3087

Ispitni rokovi za 2020. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Februarski ispitni rok - IR
30.12.2020. / 09.11 Februarski ispitni rok - IR Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IR pzs
30.12.2020. / 09.12 Februarski ispitni rok - IR pzs Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IT
30.12.2020. / 09.12 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Februarski ispitni rok - IT pzs
30.12.2020. / 09.13 Februarski ispitni rok - IT pzs Redovan ispitni rok, traje od 08.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Januarski ispitni rok - IT
25.12.2020. / 11.33 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - IT - PZS
25.12.2020. / 11.33 Januarski ispitni rok - IT - PZS Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - RN/IR
25.12.2020. / 11.33 Januarski ispitni rok - RN/IR Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Januarski ispitni rok - RN/IR - PZS
25.12.2020. / 11.33 Januarski ispitni rok - RN/IR - PZS Redovan ispitni rok, traje od 18.01.2021. do 23.01.2021. godine.
Univerzitet Singidunum © 2023