118,7428

Odbrana diplomskog rada - Ali Shniba - 230065/2014

Dana 28.02.2018. u 09:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ali Shniba, broj indeksa 230065/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Setting up wordpress on xampp server".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018