118,7428

Odbrana diplomskog rada - Ali Elsadai - 230077/2014

Dana 02.02.2018. u 09:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ali Elsadai, broj indeksa 230077/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web Applikation for Online Banking".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018