118,7428

Odbrana diplomskog rada - Filip Jakovljević - 200573/2011

Dana 05.12.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Filip Jakovljević, broj indeksa 200573/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Animacija".


Članovi komisije:

  • prof. dr Vladislav Miškovic, predsednik komisije
  • prof. dr Dragan Cvetković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018