118,7428

Odbrana diplomskog rada - Luka Ćurčić - 201796/2012

Dana 05.12.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Luka Ćurčić, broj indeksa 201796/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija e-trgovine u tehnologiji APS.NET".


Članovi komisije:

  • prof. dr Dragan Cvetković, predsednik komisije
  • prof. dr Vladislav Miškovic, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018