118,7428

Odbrana diplomskog rada - Marija Ćirić - 201175/2013

Dana 06.12.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Ćirić, broj indeksa 201175/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zaštita na internetu".


Članovi komisije:

  • doc. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • doc. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018