118,7428

Odbrana diplomskog rada - Milenko Đoković - 200680/2010

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Milenko Đoković, broj indeksa 200680/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web prezentacija u CMS-u Geodetske tehničke škole Beograd".


Članovi komisije:

  • prof. dr Vladislav Miškovic, predsednik komisije
  • prof. dr Dragan Cvetković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018