118,7428

Odbrana diplomskog rada - Ristić Milan - 201716/2013

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Ristić Milan, broj indeksa 201716/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web aplikacije za distribuciju video snimaka".


Članovi komisije:

  • prof. dr Dragan Cvetković, predsednik komisije
  • prof. dr Vladislav Miškovic, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018