118,7428

Odbrana diplomskog rada - Miloš Mišković - 200361/2010

Dana 02.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Mišković, broj indeksa 200361/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena informacionih tehnologija u inženjerskim sistemima".


Članovi komisije:

  • doc. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Mladen Veinović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018