118,7428

Odbrana diplomskog rada - Stefan Jovanović - 200050/2009

Dana 02.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Jovanović, broj indeksa 200050/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalni potpis".


Članovi komisije:

  • doc. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Mladen Veinović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018