118,7428

Odbrana diplomskog rada - Dušan Baša - 200688/2012

Dana 03.11.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Dušan Baša, broj indeksa 200688/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost računarskih sistema srednje veličine".


Članovi komisije:

  • prof. dr Angelina Njeguš, predsednik komisije
  • doc. dr Goran Kunjadić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018