118,7428

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Mišić - 2000652010

Dana 03.11.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Mišić, broj indeksa 2000652010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Identifikacija primenom multimodalne biometrije".


Članovi komisije:

  • prof. dr Angelina Njeguš, predsednik komisije
  • doc. dr Goran Kunjadić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018