118,7428

Odbrana diplomskog rada - Nikola Stojisavljević - 200915/2010

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Stojisavljević, broj indeksa 200915/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet aplikacija za prodaju računarskih komponenata".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018