118,7428

Odbrana diplomskog rada - Željko Mirković - 200944/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Željko Mirković, broj indeksa 200944/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lokalna Računarska Mreža".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018