118,7428

Odbrana diplomskog rada - Jelena Savić - 201621/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Savić, broj indeksa 201621/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj esport industrije i video igre danas".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018