118,7428

Odbrana diplomskog rada - Filip Stojmanovski - 202775/2015

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Stojmanovski, broj indeksa 202775/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "FTTx pristupne mreže".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018