118,7428

Odbrana diplomskog rada - Filip Drinjaković - 201008/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Drinjaković, broj indeksa 201008/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska trgovina".


Članovi komisije:

  • doc. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • doc. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018