118,7428

Odbrana diplomskog rada - Jovan Rakočević - 2010008/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Rakočević, broj indeksa 2010008/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kriptovalute".


Članovi komisije:

  • doc. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • doc. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018