118,7428

Odbrana diplomskog rada - Danilo Selaković - 200944/2009

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Danilo Selaković, broj indeksa 200944/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "CAPTCHA sistemi".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Šarac, predsednik komisije
  • doc. dr Saša Adamović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018