118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ljubo Nikolić - 200299/2012

Dana 28.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Ljubo Nikolić, broj indeksa 200299/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj savremenog softvera korišćenjem DevOps koncepta".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Anđelković - 203282/2016

Dana 26.09.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Anđelković, broj indeksa 203282/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kerberizovana baza podataka".

Odbrana diplomskog rada - Srđan Sarić - 201827/2015

Dana 26.09.2017. u 09:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Srđan Sarić, broj indeksa 201827/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija e-trgovine za prodaju usluga".

Odbrana diplomskog rada - Dimitrije Nanuševski - 174/2004

Dana 20.09.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dimitrije Nanuševski, broj indeksa 174/2004, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena telekomunikacija u stomatologiji".

Odbrana diplomskog rada - Dimitrije Munćan - 202924/2015

Dana 23.09.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dimitrije Munćan, broj indeksa 202924/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proces resertifikacije ISO 27000 za IT kompaniju".

Odbrana diplomskog rada - Milica Pavlović - 201077/2013

Dana 21.09.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Pavlović, broj indeksa 201077/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za kongresni centar".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Antonić - 200861/2013

Dana 21.09.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Antonić, broj indeksa 200861/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lanac blokova i direktna demokratija".

Odbrana diplomskog rada - Mirza Džanović - 202137/2015

Dana 21.09.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Mirza Džanović, broj indeksa 202137/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sistemi za elektronsku trgovinu- bezbednosno/funkcionalni aspekt".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Luković - 200520/2013

Dana 19.09.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Luković, broj indeksa 200520/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za rezervaciju autobuskih karata".

Odbrana diplomskog rada - Filip Milanko - 201594/2014

Dana 18.09.2017. u 14:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Milanko, broj indeksa 201594/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza rezultata klasifikacija raka dojke metodama mašinskog učenja".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Stojković - 201593/2012

Dana 18.09.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Stojković, broj indeksa 201593/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evolucija zvuka u komercijalnoj i profesionalnoj upotrebi".

Odbrana diplomskog rada - Damjan Milekić - 200447/2013

Dana 14.09.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Damjan Milekić, broj indeksa 200447/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Praktična realizacija aplikacije za internet radio".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Pavlović - 200111/2013

Dana 07.09.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Pavlović, broj indeksa 200111/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Implementacija Blog/Portfolio aplikacije korišćenjem Ruby On Rails 5 tehnologije".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Knežević - 200362/2013

Dana 06.09.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Knežević, broj indeksa 200362/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za oglašavanje vozila".

Odbrana diplomskog rada - Ivan Devečerski - 201663/2014

Dana 05.09.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Ivan Devečerski, broj indeksa 201663/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Hibridno distribuirano internrt računarstvo".

Odbrana diplomskog rada - Vukašin Barešić - 200674/2012

Dana 05.09.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Vukašin Barešić, broj indeksa 200674/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računarska grafika".

Odbrana diplomskog rada - Bojan Vujanić - 203054/2015

Dana 07.09.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Bojan Vujanić, broj indeksa 203054/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i implementacija ransomware zlonamernog softvera".

Univerzitet Singidunum © 2018