118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Stefan Ognjanović - 201413/2010

Dana 21.07.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Ognjanović, broj indeksa 201413/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izrada Informacionog sistema MyDUISolution kompletna server/softver arhitektura i sigurnosna redudansa".

Odbrana diplomskog rada - Sandra Cako - 200717/2013

Dana 20.07.2017. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Sandra Cako, broj indeksa 200717/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Efektivno dijagnostikovanje kardiovaskularnih bolesti koristeći veštačke neuronske mreže".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Mijailović - 200169/2013

Dana 19.07.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dušan Mijailović, broj indeksa 200169/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "BallinApp-aplikacija za pronalazak timova za igranje košarke".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Milosavljević - 200358/2013

Dana 19.07.2017. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Milosavljević, broj indeksa 200358/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje identitetima i njihovim pristupima".

Odbrana diplomskog rada - Igor Migrić - 201054/2013

Dana 14.07.2017. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Igor Migrić, broj indeksa 201054/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Microsoft Access Baza podataka za izradu školskih dokumenata".

Odbrana diplomskog rada - Muzafer Saračević - 203426/2016

Dana 12.07.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Muzafer Saračević, broj indeksa 203426/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena Katalanovih brojeva i nekih kombinatornih problema u kriptografiji".

Odbrana diplomskog rada - Darko Vuković - 200391/2013

Dana 12.07.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Darko Vuković, broj indeksa 200391/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj sopstvene PKI infrastrukture u LAN-u".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Mitrović - 200260/2013

Dana 12.07.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Mitrović, broj indeksa 200260/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj veb sajta korišćenjem sistema za upravljanje sadržajem "WordPress"".

Odbrana diplomskog rada - Ninoslav Marić - 200247/2012

Dana 07.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Ninoslav Marić, broj indeksa 200247/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehnike virtualizacije".

Odbrana diplomskog rada - Mohannad Sudani - 230088/2015

Dana 03.07.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Mohannad Sudani, broj indeksa 230088/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "The Implementation of Business Intelligence".

Univerzitet Singidunum © 2018