118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Dragan Pećanac - 202320/2015

Dana 05.04.2017. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dragan Pećanac, broj indeksa 202320/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Interakcija virtualne realnosti sa čovekom".

Univerzitet Singidunum © 2018